Erantzukizun Fiskalaren Agintaritza independenteak jaulkitako aurrekontu egonkortasunaren inguruko txostenak argitaratzen dira

Abanto Zierbenako Udalak ez du erantzukizun Fiskalaren Agintaritza independenteak jaulkitako aurrekontu egonkortasunaren inguruko txostenik.
Ez dago
Atzera