Udalbatzaren inguruko informazioa
 • Alkatearen eta udalaren zinegotzien datu biografikoak

  Eguneratuta

 • Urteko eta urte- anitzeko Planak argitaratzen dira eta horietan xede jakinak ezartzen dira, baita jarduerak, baliabideak, eta lortzeko beharrezkoa den aurreikusitako denbora ere

  Eguneratuta

 • Alkatearen eta udalaren zinegotzien helbide elektronikoak zehazten dira

  Eguneratuta

 • Organigrama eguneratua argitaratzen da. Honek Organo desberdinen arduradunak, baita bere funtzioak eta independentzia harremanak identifikatzea ere ahalbideratzen du

  Eguneratuta

 • Alkatearen instituzio agenda argitaratzen da

  Eguneratuta

 • Aholkularitza juridikoa eta esku-hartzekoaren barneko organoen txostenak argitaratzen dira, behi betikoak direnean

  Eguneratuta

 • Udalaren Lanpostuen Zerrenda LPZ osorik argitaratzen da

  Eguneratuta

 • Argitaratzen dira Udalaren konfiantzazko Karguen (postuen) banakako zerrenda, eta bere banako edo taldeko eta ordain–sarien zenbatekoa

  Ez dago

 • Udalaren Lan-Eskaintza Publikoa eta horren garapena eta exekuzioa

  Eguneratuta

 • Gobernu organo desberdinak eta horien funtzioak zehazten dira

  Eguneratuta

 • Organo deszentralizatuen, erakunde instrumentalen eta udal elkarteen oinarrizko datuak argitaratzen dira

  Eguneratuta

 • Organo deszentralizatuen Lanpostuen Zerrenda LPZ edo langileen zerrenda osorik argitaratzen da, horietan dauden konfiantza karguak adieraziz

  Eguneratuta

 • Udal Tokiko Agenda 21 eta Plan Estrategikoa (edo Mapa estrategikoa) onartu eta argitaratzen da

  Eguneratuta

 • Udalaren eta honen partaidetzako Erakundeen Goi-karguek jasotzen dituzten ordainsariak argitaratzen dira

  Eguneratuta

 • Udalari atxikitako ibilgailu ofizialen kopurua argitaratzen da

  Eguneratuta

 • Karguak bertan behera uztearen ondorioz jasotako kalte ordainak argitaratzen dira.

  Ez dago

 • Udalaren Ondasunen eta Eskubideen inbentarioa

  Eguneratuta

 • Udal Osoko Bilkuretan aurreikusitako eguneko gai-zerrendak

  Eguneratuta

 • Udalak okupatzen dituen edo udalari atxikitako berezko zein errentamenduan dituen ondasun higiezinen zerrenda (bulegoak, lokalak, e.a.)

  Eguneratuta

 • Udal Osoko Bilkuren akta osoak

  Eguneratuta

 • Gobernu Batzordetako hitzarmen osoak eta akta osoak Osoko Bilkurak eskuordetuak aritzen direnean

  Eguneratuta

 • Udal Osoko Bilkuren grabaketak (audioa)

  Eguneratuta

 • Udalaren “Etika edo gobernu oneko kodea”

  Ez dago

 • Udalari eragiten dioten ebazpen judizialak argitaratzen dira

  Eguneratuta